ติวเตอร์เมย์

เมย์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษานารี
สายวิทย์ – คณิต
3.86
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
สอนตามหนังสือเรียนและมีชีทเสริม