ติวเตอร์เมย์

เมย์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
176 รุ่งระวีอพาร์ตเมนท์ พหลโยธิน44 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัมพวันวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
2.85
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ระดับประถม-มัธยมตอนต้น
สนุกสนาน ตรงต่อเวลา เป็นกันเอง
ครูผู้ช่วยสอน ปริญญาตรี
นาฎศิลป์ไทย เต้นประกอบเพลง