ติวเตอร์เมษ์

ติวเตอร์เมษ์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นครนายกวิทยาค
สายวิทย์ – คณิต
3.2
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
2.8
อังกฤษ ประถม มัธยม
สอนให้นักเรียนสนุกกับการเรียน เกิดความอยากเรียน
เคยเป็นติวเตอร์ประจำสถาบันกวดวิชามโนทัศน์เป็นเวลา 5 เดือน ส.ค. – ธ.ค. 53