ติวเตอร์เม็ดบัว

เม็ดบัว
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Montfort college
สายวิทย์ – คณิต
3.79
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR)
2.92
English ป.1-ป.6 ม.1-ม.4
Speaking ,Grammar, Vocab
ป.3, ม.4, ม.1-3
ผู้สอนเคยศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ 4 ปี
CU TEP : 550
IELTS : 6.5
Gat Eng : 150/150