ติวเตอร์เม

เม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิยา๒
สายวิทย์ – คณิต
3.32
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
3.26
อนุบาล-ป.6 วิชาคณิต อังกฤษ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น
ม.1ขึ้นไปและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไป
สอนแบบมีขั้นตอน คอยสังเกตผู้เรียนว่าทำได้หรือไม่ พยายามไม่ให้ผู้เรียนกดดันและมีการทดสอบบ่อยๆ เพื่อวัดความเข้าใจ
เคยสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นให้เด็กตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงม.ปลาย