ติวเตอร์เรน

เรน
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบ็ญจะมะมหาราช
สายศิลป์ – ภาษา
3.11
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตรฺ
2.90
ภาษาอังกฤษ อนุบาล- ม ต้น
สังคมศึกษา ประถม-มหาวิทยาลัย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญว่าต้องเนื้อหาทางด้านใด สอนสนุกเป็นกันเอง เน้นความเข้าใจมากกว่าความจำ แต่ต้องจำได้ใช้เป็น
ภาษาอังกฤษ ม 1 ติวเพิ่มเกรด
Certificate of OXFORD International Model United Nation 2014(OXIMUN) by UNIVERSITY OF OXFORD, Oxford, United Kingdom
2013 – Certificate of HARVARD National Model United Nation 2013 (HNMUN) by HARVARD UNIVERSITY, Massachusetts, Boston, USA – Student Internship at Department of Treaties and Legal Affairs Ministry of Foreign Affairs, Thailand – Passed to 10 person final round of “Diplomat” internship by GTH on Air
2012 – Working Public Relation position, International Affairs Club Thammasat University – Student Council Thammasat University, Thammasat Munkong party – Thai Youth Conference for Sustainable Development, UNESCO,Thailand – Anti-Corruption Initiative network by United Nation Development program (UNDP) Thailand – Editor in chief of student Council newspaper, Thammasat University – Winner of legal Debate Competition, Faculty of Law Thammasat University
2011 – Student research of the Thailand research fund – Winner of telling Story National competition 2010