ติวเตอร์เล็ก

ภุมริน
ตีระดิเรก
เล็ก
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
12/03/1991
23
123 ซ สิรินธร 7 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด กทม 10700
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.82
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตวิทยา
3.84
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
คณิตศาสตร์, สังคม, ไทย, อังกฤษ : อนุบาล – ม.6
วิธีการสอนไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับผู้เรียนแต่ละคน แต่ทุกคนต้องได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
สอนตัวต่อตัว แบบกลุ่ม