ติวเตอร์เหน่ง | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์เหน่ง
ชาย
02/09/1980
31
บ้านอรมล 8/81 ซ.ท่านผู้หญิงพหลฯ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
2.90
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
ประมง
ผลิตภัณฑ์ประมง
3.23
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
ประมง
คณิตศาสตร์/ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์/ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย
ชีววิยา/ม.ปลาย
เคมี/ม.ปลาย
สอนที่บ้านหรือตามที่ันัดหมาย
คอมพิวเตอร์ : microsoft office, spss, photoshop, dremwever