ติวเตอร์เหมียว

เหมียว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สายศิลป์ – ภาษา
3.50
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศิลปากร
อักษรศาสตร์
ภาษาเกาหลี วิชาโทภาษาไทย
3.25
ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,สังคมศึกษาระดับอนุบาล-มัธยมปลาย ,ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
-สอนสนุก,เข้าใจง่าย,ไม่น่าเบื่อ,มีเทคนิคการจำ สรุปเนื้อหาให้ทุกคาบ
-สำหรับเด็ก มีการจัดการเรียนรูปแบบสมมติเพื่อความสนุกสนาน และมีการเล่นเกมเพื่อไม่ให้เด็กเบื่อ
มีประสบการณ์สอน 1ปี
-ติวน้องสอบเข้าโรงเรียนพหฤทัยคอนแวนต์ ชั้นป.1 และป.4ได้
-ติวน้องสอบแกทภาษาอังกฤษจาก15/150 เป็น 70/150 ได้ในเวลาสองเดือน
ภาษาเกาหลี,ภาษาจีน