ติวเตอร์เหมียว

เหมียว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วชิรธรรมสาธิต
สายวิทย์ – คณิต
3.69
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
จิตวิทยา
2.70
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การบ้านทั่วไป o-net ป.1-ม.3
ทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนแล้วค่อย อธิบายให้น้องฟังแบบเห็นภาพ และน้องแต่ละคนมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันไปเพื่อให้น้องได้รับความรู้ที่มาก ที่สุด รวมไปถึงสังเกตน้องว่าตามบทเรียนทันหรือไม่ รับไหวหรือเปล่า ก็สำคัญในการสอน และไม่สอนให้น้องเครียดเกินไปแต่ได้ความรู้ และเป็นคนช่างสังเกตจะทำให้เรารู้ว่าน้องโอเคกับบทเรียนแค่ไหน
สอนและอธิบายเพื่อนในบทเรียนที่ตนเองถนัด และเชื่อว่าจะสอนน้องได้เพราะเราเคยไม่เก่งมาก่อน ย่อมเข้าใจวิธีการที่จะได้ผล
สามารถสอนได้ทั้งโซน ปทุมธานีช่วงธรรมศาสตร์ ฟิวเจอร์ปาร์ค และโซนสมุทรปราการ เคหะบางพลี เซ็นทรัลบางนา เมกะบางนา