ติวเตอร์เอมมี่

เอมมี่
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.60
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
จิตวิทยาคู่คณิตศาสตร์
3.16
ประถม 1-6 สอนได้ทุกวิชา
มัธยมต้นสอนคณิตศาสตร์
สอนเนื้อหาและฝึกทักษะผู้เรียนด้วยแบบฝึกหัด และเน้นติวโจทย์ปัญหาจากข้อสอบต่างๆ
สอนระดับชั้นป.1 และ ป.2 วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความรู้รอบตัวที่ควรจะรู้
ป.5 วิชาภาษาอังกฤษ