ติวเตอร์เอิน

เอิน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบ็ญจะมะมหาราช
สายวิทย์ – คณิต
3.24
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มัธยมวิทย์-เอกคณิต
2.96
คณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย เน้น PAT1
สอนเนื้อหา เน้นแบบฝึกหัด ทำโจทย์ เน้นความเข้าใจ ไม่เน้นจำ
กำลังฝึกหัดสอน
กลองชุด กีต้าร์ วอลเล่ย์บอล ว่ายน้ำ