ติวเตอร์เอิน

เอิน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
56/194-195 ศูนย์อะไหล่รังสิต ซอย5
ต.คลอง1 อ.คลองหลวง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
SHC EP
สายวิทย์ – คณิต
3.6
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
SIIT
IT
3.2
Eng grammar & conversation
เน้นการฝึกฝนและประยุกต์หลักการ