ติวเตอร์เอ็ม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์เอ็ม
ชาย
13/07/1990
21
219/11 หมู่ 10 ซอย สุขสวัสดิ์ 78 ต. ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
สายวิทย์ – คณิต
3.45
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาฯ
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ (วัสดุและนาโนเทคโนโลยี)
2.96
ฟิสิกส์ ระดับ ม.4 – ม.6
ฟิสิกส์ 1 และ 2 ระดับมหาวิทยาลัย ปี 1
มีเอกสารการสอน อธิบายเนื้อหาให้เข้าใจก่อน แล้วจึงทำโจทย์ หรือ ข้อสอบเก่า
ติวเตอร์ ฟิสิกส์ ม.5 โครงการสอนเสริมของสมเด็จพระเทพฯ
ติวเตอร์ ฟิสิกส์ 1 ให้กับน้องปี 1 ภาคฟิสิกส์