ติวเตอร์เอ้ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์เอ้
หญิง
19/10/1991
20
240 ซ.สองพระ ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม บางรัก กทม 10500
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชัยนาทพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.85
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
คณิตศาสตร์
3.03
คณิตศาสตร์
ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.6
มีเอกสารประกอบการเรียน เน้นการทำแบบฝึกหัดทบทวน
สอนคณิตศาสตร์ ม.1 และ ม.5