ติวเตอร์เอ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์เอ
หญิง
15/05/1979
32
63/59 Sirin residence พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ธัญบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.58
ปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประมง
ผลิตภัณฑ์ประมง
3.27
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประมง
ระดับปริญญาเอก (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
Tokyo university of marine science and technology
Applied marine bioscience
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา สอนได้ทุกระดับชั้น
บรรยาย อธิบาย มีเอกสารประกอบ
เคยสอนนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรระดับประถม 4-5 (สอนการบ้านและสอนเสริมภาษาอังกฤษ) และม ปลาย ชั้น ม. 5 (สอนภาษาญี่ปุ่น)
ภาษาญี่ปุ่น
รับงานได้เสาร์- อาทิตย์ และวันธรรมดาหลัง 17.00น