ติวเตอร์เเตง

เเตง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายศิลป์ – คำนวณ
3.44
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
2.88
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ o-net GAT ม.ต้น ม.ปลาย
-มีความเป็นกันเอง พูดคุยกันได้
-เน้นให้น้องเข้าใจเนื้อหา แบบค่อยเป็นค่อยไป อะไรที่ไม่เข้าใจก็สอบถามได้
-ให้น้องฝึกทำโจทย์เเละเเก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน ถ้าทำไม่ได้จะสอนน้องจนกว่าจะสามารถทำเองได้
-มีประสบการณ์สอนที่สถานบันเเห่งหนึ่ง โดยสอนวิชาคณิตศาสตร์เเละภาษาอังกฤษ
-คะแนนคณิตศาสตร์ o-net 97.5 เต็ม 100 GAT 275.5 TU-GET 690
-สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ได้ลำดับที่3(ได้รับทุนเรียน1ปีการศึกษา)