ติวเตอร์เเป๋ม

เเป๋ม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.97
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
2.95
คณิต วิทย์
สอนเข้าใจง่าย เป็นกันเอง