ติวเตอร์แก้ม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์แก้ม
หญิง
24/02/1989
22
74 เอส.เค.อพาร์ทเมน้ท์ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพ 10500
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ระยองวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.86
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
3.40
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ทุกวิชา ประถม วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ชีววิทยา ม.ปลาย
สอนไม่เครียด เน้นเข้าใจ
สอนน้องๆม.ปลายในค่ายจุฬา-กาญจนบุรี,สอนพิเศษตามบ้าน