ติวเตอร์แจน | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์แจน
หญิง
12/04/1987
24
Room 201, Wansiri Apartment, Soi Petchaburi10, Petchaburi Rd., Rajtewi, Bangkok
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อุดรพิทยานุกูล
สายวิทย์ – คณิต
3.41
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตวิทยา
จิตวิทยา
3.18
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์ ( จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
ภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น
คณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาตอนปลาย
คณิตศาสตร์ – เน้นให้เข้าใจ มากกว่าจะจำรูปแบบ และให้ลองทำโจทย์หลายๆ ประเภทดูว่าน้องพร้อมที่จะเจอกับข้อสอบทุกรูปแบบแล้วหรือไม่
ภาษาอังกฤษ – ขึ้นกับผู้เรียนว่าอ่อนทางไหนมากกว่ากัน และต้องการเรียนเพื่ออะไร / พัฒนาด้านไหน
วาดรูป, ถ่ายภาพ, เล่นดนตรี