ติวเตอร์แชมป์ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์แชมป์
ชาย
01/10/1989
22
35/50 หมู่ 12 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
สายวิทย์ – คณิต
3.77
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมระบบควบคุม
2.85
คณิศาสตร์ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
เตรียมเอกสารประกอบการสอนเองทุก ครั้ง อธิบายเนื้อหาจากเอกสารท่เตรียม พร้อมสื่อการสอนจากโปรแกรมเสริม เช่น Graph calculator ประกบความเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องฟังก์ชัน และแคลคูลัส
สอนเดี่ยวตามบ้านระดับ ป.1 ป.6 ม.3 ม.4
ติว PAT1 วิชาคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนแม่พระฟาติมา
สอนตามสถาบันกวดชา เช่น Perfect tutor(ตรงข้าม amway),บ้านวิศวะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้