ติวเตอร์แตง

แตง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ธิดานุเคราะห์
สายวิทย์ – คณิต
3.71
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
BBA
3.44
อนุบาล-ม.6
สอนให้น้องๆเน้นความเข้าใจมากกว่าควาใจำ มีความเป็นกันเอง ทำให้น้องไม่เบื่อและกล้าถามคำถาม
เล่นวอลเล่ย์บอล เปียโน