ติวเตอร์แนน

แนน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชัยนาทพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.71
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เคมี
2.69
ระดับปริญญาโท
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เคมี ชีววิทยา ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
ใจเย็น
เคยเป็นครูเคมีโรงเรียนเอกชน
อาจารย์ช่วยสอนวิชาเคมีนิสิตชั้นปีที่ 1