ติวเตอร์แนน

แนน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีมหาพฤฒาราม
สายศิลป์ – คำนวณ
2.89
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิลปศาสตร์
สังคมศึกษา-ศาสนศึกษา
2.83
อนุบาล-ประถม
สอนตัวต่อตัว มีการสอนโดยนำความรู้รอบตัวมาเสริมให้ ไม่เครียด
สอนเด็กประถม