ติวเตอร์แนน

แนน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สายศิลป์ – ภาษา
3.86
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์บางเขน
มนุษยศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
3.26
ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน
สอนญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน
เคยสอนเด็กม.4
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ