ติวเตอร์แบงก์

แบงก์
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายศิลป์ – ภาษา
3.55
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศส ทุกระดับ เตรียมสอบ เตรียมเรียนต่อ

ภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลายขึ้นไป แกรมมาร์ สนทนา เตรียมสอบ GAT O-NET TU-GET CU-TEP TOEIC TOEFL IELTS เตรียมเรียนต่อ เพื่อการทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติทุกวัย

มีเอกสารในทุกคาบการสอนที่ปรับ ปรุงพัฒนาจนอ่านง่ายและเนื้อหาครบถ้วน พัฒนาภาษาในทุกทักษะ หากมีพื้นฐานจะทำการสอบ placement test ในครั้งแรก กรณีเรียนระยะยาวมีการทำ outline เฉพาะตัวแจกผู้เรียนเมื่อเรียนไปได้ 2-3 ครั้ง เพื่อให้ผู้เรียน สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางโดยไม่ทิ้งเนื้อหาที่เป็นปัจจัยสำคัญ สอนแบบไม่เครียด ไม่กดดัน และติดตามผลเสมอครับ
ประสบการณ์สอนพิเศษเน้นตัวต่อตัว กว่า 2 ปี
สอนฝรั่งเศส ม.6 รร สวนกุหลาบรังสิต (ปัจจุบันเป็นนิสิตคณะนิติฯ จุฬา)
สอนฝรั่งเศส ปี 2 ABAC เพื่อการเรียนต่อ
สอนฝรั่งเศส ม.3 รร หอวัง (ปัจจุบันเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
สอนฝรั่งเศส ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี 1 เพื่อทำเกรด (ปัจจุบันรับทุนระยะสั้นที่ประเทศฝรั่งเศส)
สอนฝรั่งเศสเพื่อการทำงาน(ล่าม/ไกด์นำเที่ยว) ให้พี่ป.โท
สอนฝรั่งเศส ม.4 บดินทรฯ 1 เพื่อสอบเข้าอักษร จุฬา
สอนภาษาอังกฤษ ม.3 รร หอวัง (ปัจจุบันเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
สอนภาษาอังกฤษ ปี 2 ม กรุงเทพ เพื่อทำเกรด
สอนภาษาอังกฤษเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศให้พี่วัยทำงาน
สอนภาษอังกฤษเพื่อเสริมทักษะทางการสนทนาให้นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สอนภาษาอังกฤษ ม.5 ราชวินิตบางแก้ว เพื่อสอบ CU-TEP
สอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้ชาวเดนมาร์กวัย 38 ปี
สอนภาษาไทยให้นักศึกษาชาวเยอรมัน (เรียนอยู่ธรรมศาสตร์) เพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน

และอื่นๆ