ติวเตอร์แพท

แพท
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โยธินบูรณะ
สายวิทย์ – คณิต
3.7
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์วัสดุศาสตร์
คณิตศาสตร์ อนุบาลเป็นต้นไป
มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำ
เป็นกันเอง สามารถโทรปรึกษาการบ้านได้
ป.4 คณิตศาสตร์
ม.3 คณิตศาสตร์