ติวเตอร์แพรว

แพรว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นครนายกวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.96
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ฟิสิกส์
2.76
– วิชาฟิสิกส์ ม.ต้น ม.ปลาย
– วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประถม ม.ต้น
สอนเน้นเข้าใจหลักการมากกว่าท่องจำสูตร
เคยติวฟิสิกส์ ม.5 เตรียมเข้าใหาวิทยาลัย