ติวเตอร์แพรว

แพรว
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สายวิทย์ – คณิต
3.7
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
3.2
คณิต อังกฤษ เคมี ทุกระดับชั้น
เป็นกันเอง เน้นความเข้าใจ
สอนการบ้านทั่วไปน้อง