ติวเตอร์แพร

แพร
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัสสัมชัญศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.17
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์
2.78
เลข วิทย์ อนุบาล- ม.ต้น
อังกฤษ อนุบาล-ประถม
สบายๆ ไม่เครียด
เลข วิทย์ อังกฤษ ป.3-ป.4