ติวเตอร์แฟร์

แฟร์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์โยเซฟ บางนา
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
3.50
คณิตศาสตร์ ประถม มัธยม
มีเทคนิคการจำให้ อธิบายเข้าใจง่าย เป็นกันเอง
คณิตศาสตร์ ม.4-5
คณิตศาสตร์ ม.2-3
ไทย อนุบาล 3
แบดมินตัน ว่ายน้ำ เทนนิส