ติวเตอร์แอน

แอน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตพระนคร
สายวิทย์ – คณิต
3.98
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาศาสตร์
3.68
ไทย อังกฤษ วิทย์ คณิต สังคม
สอนให้เข้าใจไม่ใช้จดจำ
7ปี ตามบ้าน
3 ปีสถาบันกวดวิชา