ติวเตอร์แอมมี่

แอมมี่
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2
สายวิทย์ – คณิต
2.87
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจการเกษตร
2.57
คณิจศาสตร์ อนุบาล ประถม มัธยม
สอนเป็นกันเอง เข้าใจง่าย
สอนมัธยมต้นเตรียมสอบเข้า ม.4