ติวเตอร์แอมเมอร์

ติวเตอร์แอมเมอร์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุราษฏร์พิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.01
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มศว.
มนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
3.12
ภาษาอังกฤษ ป.5 – ม.4
สอนสนุก อารมณ์ดี แต่เนื้อแม่นยำ
แกรมมาร์เป๊ะ มีเทคนิคการจำศัพท์จำได้ครั้งละเยอะๆ ไม่น่าเบื่อ
เคยสอนภาษาอังกฤษน้องๆม.1-ม.4 ตั้งแต่พื้นฐาน เพิ่มเกรด และติวเพื่อสอบ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ร้องเพลง เล่นคีบอร์ด