ติวเตอร์แอม

แอม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สายศิลป์ – คำนวณ
3.6
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
บริหาร
3.54
ประถมถึงมัธยมต้น
สไตล์การสอนที่เป็นกันเอง ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก