ติวเตอร์แอม

แอม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สมุทรสาครบูรณะ
สายวิทย์ – คณิต
2.96
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวเครื่องกล ภาคภาษาอังกฤษ(TEPE)
2.07
ภาษาไทย พูด อ่าน เขียน ชาวต่างชาติที่เข้าใจภาษาอังกฤษ
อังกฤษพื้นฐาน แกรมม่า พูด อ่าน เขียน เน้นคนอ่อนอังกฤษ
เลขพื้นฐาน ระดับไม่เกิน ม.6
ดูพื้นฐานผู้เรียนและเป้าหมายของผู้เรียนหลังจบครอส เน้นให้เอกสารประกอบการเรียน อธิบายเนื้อหาตามเอกสารและให้ทำเองบางส่วน
สอนหลานทำการบ้าน
สอนเพื่อนตอนสอบ
ไม่เคยรับจ้างสอนมาก่อน
เข้าใจภาษาเกาหลี และอังกฤษ
ถ้าผู้เรียนมีเอกสารประกอบการเรียนขอดูล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์สำหรับเตรียมการสอน