ติวเตอร์แอม

แอม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัสสัมชัญศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.81
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
2.99
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ระดับประถม
สอนเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มไม่เกิน3คน สอนได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ตามแนวรถไฟ้ฟ้า
สอนคณิตศาสตร์ ป.5
เขียน-อ่าน ภาษาจีน