ติวเตอร์แอร์

ติวเตอร์แอร์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัสสัมชัญคอนแวนต์
สายศิลป์ – คำนวณ
3.13
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
อังกฤษ-อเมริกันศึกษา (อินเตอร์)
ภาษาอังกฤษ (ประถม-มัธยมปลาย)
ง่ายๆ สบายๆ อธิบายด้วยภาษาง่ายๆให้เข้าใจ
เคยสอนภาษาอังกฤษเด็กมัธยมต้นคะ