ติวเตอร์โจ้ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์โจ้
ชาย
28/01/1987
25
ห้อง 101 บางกอกอพาร์ทเมนต์ ซอยรัชดา 13 ถนนรัชดา ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
แสงทองวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.14
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
3.14
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับ ม.ต้น , วิทยาศาสตร์ทั้วไปในระดับ ม ปลาย
เข้าใจง่าย ละเอียด