ติวเตอร์โต้ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์โต้
ชาย
07/10/1990
21
หอพักนิสิตจุฬา
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นาคประสิทธิ์
สายวิทย์ – คณิต
3.6
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
3.25
คณิตศาสตร์ ม ต้น
calculus 2
อธิบายพร้อมยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
เน้นฝึกทำโจทย์
สอนคณิตระดับ ประถม ม ต้น