ติวเตอร์โต๋ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์โต๋
ชาย
17/12/1988
23
99/10 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พรเจริญวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.72
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
สหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
2.81
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์
ชีววิทยา
ระดับประถม มัธยม
ตัวต่อตัว
สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่บ้าน ม.ต้น ม.ปลาย