ติวเตอร์โน้ต

โน้ต
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จิตรลดา
สายศิลป์ – คำนวณ
4.00
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์
เศรษฐศาสตร์ การเงิน
3.68
ระดับปริญญาโท
Warwick Business School, Warwick University
MSc Finance
ได้ทุกระดับจนถึงปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน เน้นอยากสอนภาษาอังกฤษ
สอนให้เเม่นเนื้อหาก่อน เเล้วค่อยๆเพิ่มทักษะต่างๆของการประยุกต์ใช้จริง
เคยสอน Business english (Writing) ให้กับคนทำงานบริษัท, สอนภาษาอังกฤษม.ต้น ม.ปลาย, สอน ielts เด็กปี 4 ม.เกษตรเพื่อไปเรียนต่อโทที่อังกฤษ
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสอนวิชาbusiness finance, business tax, investment คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เเละเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา financial accounting มหาวิทยาลัยศรีปทุม อินเตอร์
ถนัด เเละชำนาญการสอนภาษาอังกฤษทุกทักษะ ตั้งเเต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้นเเอดวานซ์เตรียมสอบภาษาอังกฤษทุกประเภท ถ่ายทอดดี สอนเข้าใจง่าย เอาไปใช้ได้จริง