ติวเตอร์โบนัส

โบนัส
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.02
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
สำรวจ
2.66
เลข ม3-6
สอนเข้าใจคอนเสป เน้นทำโจทย์เรื่อยๆชิลๆ
เลข ม3 และ ม6