ติวเตอร์โบ๊ท

โบ๊ท
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ทวีธาภิเศก 2
สายวิทย์ – คณิต
3.78
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
3.08
คณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น ฟิสิกส์ ม.ปลาย
เน้นความเข้าใจ ฝึกพื้นฐานให้ดีก่อนนำไปประยุกต์ใช้
ติวเพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ติวสอบเข้า โรงเรียนวัดราชโอรส