ติวเตอร์โบ

โบ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชินีบน
สายศิลป์ – คำนวณ
3.27
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์
นิเทศศาสตร์ (INTER)
Communication Management
ติวภาษาอังกฤษทั่วไป reading writing
ติวสอบ SAT part critical reading
จะเริ่มสอนตามระดับภาษาของน้องเพื่อปูพื้นฐานไปเรื่อยๆ
SAT เน้นสอนเทคนิคการทำ ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลยให้ดูแบบละเอียด
writing ม.ปลาย
SAT critical reading
ผลการสอบที่ผ่านมา
-ONET ภาษาอังกฤษ 96/100
-SAT 1280
-SAT verbal 600
-IELTS 7