ติวเตอร์โป้ง

ติวเตอร์โป้ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มหาวชิราวุธ
สายศิลป์ – คำนวณ
3.56
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศิลปากร
อักษรศาสตร์
ภาษาไทย
3.02
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
ทุกวิชาระดับประถมศึกษา
สอนเน้นความเข้าใจ การทำโจทย์ โดยต้องควบคู่ไปกับการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและให้เด็กไม่เครียด
สอนลูกศิษย์ชั้น ป.4 (สอน 2 ปี) โดยสอนทุกวิชา เรียนที่ รร.เลิศหล้า หนองแขม หลักสูตรสองภาษา