ติวเตอร์โหน่ง | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์โหน่ง
ชาย
12/09/1988
23
195/29 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี5
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
3.64
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น ถึงมัธยมปลาย
สังคมศึกษา มัธยมต้น-ปลาย
สอนโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วน ร่วมให้มากที่สุด ในรายวิชาภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา รวมถึงบูรณาการกับวิชาอื่นๆให้นักเรียนเห็นภาพของวิชาที่เรียนและเกิดความ รักและแรงกระตุ้นในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ป.3 ป .5 ป.6
ภาษาอังกฤษม.1 ม.3
สังคมศึกษา ม.3 ม.4