ติวเตอร์โอ๊ต

โอ๊ต
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
34/3 ซอยปรีดีพนมยงค์2 ถนนสุขุมวิท71 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กทม. 10110
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.98
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการบินและอวกาศ
3.03
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ผ่านเอกสาร หนังสือ และแบบฝึกหัด
น้องบอส โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3
ว่ายน้ำ