ติวเตอร์โฮม

โฮม
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สายศิลป์ – คำนวณ
3.6
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
บัญชี
3.33
คณิต ม.ต้น
อังกฤษ ทั่วไป
บัญชีพื้นฐาน
ดูวัตถุประสงค์ของผู้เรียน แล้วไปตามนั้น อธิบายมีเหตุผล