ติวเตอร์ใบเตย

ใบเตย
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.98
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การบัญชี
ภาษาอังกฤษ ป.1-ม.6
สอนสนุก ไม่น่าเบื่อ ใจดีมาก สอนอย่างใจเย็น น้องสามารถถามได้ตลอดเมื่อไม่เข้าใจ มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า
เคยสอนภาษาอังกฤษม.1